Veiligheid voor Operationeel leidinggevenden (VOL-VCA)
Algemeen:
Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de
mate van aanwezigheid van beschermde maatregelen tegen deze potentiële oorzaken. Het begrip
veiligheid bestaat zowel rationeel als denkbeeldig. Rationeel kunnen er allerlei berekeningen
worden toegepast op een situatie om te bepalen of deze veilig is. Daarnaast is er nog denkbeeldige
veiligheid. Iemand kan zich veilig voelen maar het rationeel gezien niet zijn en andersom. Dit wordt
ook wel schijnveiligheid (resp. schijnonveiligheid) genoemd. Alle medewerkers van bedrijven die
een VCA-certificaat in het bezit hebben, moeten in het bezit zijn van een diploma Basis Veiligheid
VCA. Het examen wordt conform de eisen van ECABO afgenomen, zoals de VCA checklist vereist.
De bijbehorende diploma’s zijn 10 jaar geldig.
Doelgroep:
De cursus is bedoeld voor operationeel leidinggevenden, uitvoerders, projectleiders.
Minimaal is een vooropleiding op LBO-niveau vereist.
Inhoud:
Arbo-wet
Gevarenbronnen
Ontstaan van ongevallen
Toxicologie
Bevorderen van veilig werken
Ergonomie
Veiligheidsprocedures
Risico's en beheersmaatregelen
Taak-risico-analyse
Bedrijfsnoodplan
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Doelstelling:
Met deze cursus wordt in één keer voldaan aan de eisen die VCA certificering aan de scholing van leiding-gevende stelt.
De cursist leert welke specifieke veiligheidseisen en voorschriften bij de uitvoering van werkzaamheden in acht moeten
worden genomen. Ook leert hij onder meer zijn medewerkers te stimuleren om veilig en gezond te werken.
Veiligheid is de mate van
afwezigheid van potentiële
oorzaken van een gevaarlijke
situatie of de mate van
aanwezigheid van
beschermde maatregelen
tegen deze potentiële
oorzaken.
Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door RVC
 |
I
RVC
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE