Praktijkopleiding taxi (volledig)
Algemeen:
Het personenvervoer is een gespecialiseerde tak in het beroepsvervoer. Met een heel bijzonder
aspect: het contact met mensen, veel mensen. Elke dag zie je nieuwe gezichten, hoor je andere
verhalen. En elke dag weer heb je dezelfde belangrijke taak: iedereen aan boord veilig en op tijd
naar de plek van bestemming brengen. Doordat het werk van de chauffeur zo veelzijdig is, is een
rijbewijs natuurlijk niet genoeg om passagiers te mogen vervoeren.Het examen is verplicht voor:
Iedereen die taxichauffeur wil worden en voor
taxichauffeurs die na 1 juli 2001 zijn gestart met taxivervoer.
Doelgroep:
Iedereen die taxichauffeur wil worden; Taxichauffeurs die na 1 juli 2001 zijn gestart met taxivervoer.
Inhoud:
Twee dagdelen met twee kandidaten besteden wij conform de richtlijnen van het CBR/CCV aandacht aan:
• Veilig en verantwoord verkeersdeelname
• Energiezuinig rijden
• Het Nieuwe Rijden
Tevens besteden wij veel aandacht aan de stratenkennis die de examenkandidaat moet hebben
van de desbetreffende stad op plaats waar het volledige praktijkexamen zal worden afgelegd.
Duur praktijk: 2 dagdelen met twee kandidaten
Het theoriegedeelte kunnen wij uitbreiden naar zes dagdelen en
het praktijkgedeelte naar vier dagdelen met twee kandidaten.
Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door RVC
 |
I
Aanstaande taxichauffeurs
voor te bereiden op het
wettelijk verplichte CCV
examen.
En aandacht voor
klantgerichtheid, kennis van
het voertuig, handelen bij
ongelukken en ongevallen,
wet- en regelgeving en
Rijvaardigheid en
Stratenkennis,
kostenbewustzijn en Sociale-
en Verkeersveiligheid.
RVC
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE