Basisopleiding voor het wettelijk verplichte taxichauffeur.
Algemeen:
Het personenvervoer is een gespecialiseerde tak in het beroepsvervoer. Met een heel bijzonder
aspect: het contact met mensen, veel mensen. Elke dag zie je nieuwe gezichten, hoor je andere
verhalen. En elke dag weer heb je dezelfde belangrijke taak: iedereen aan boord veilig en op tijd
naar de plek van bestemming brengen. Doordat het werk van de chauffeur zo veelzijdig is, is een
rijbewijs natuurlijk niet genoeg om passagiers te mogen vervoeren.Het examen is verplicht voor:
Iedereen die taxichauffeur wil worden en voor
taxichauffeurs die na 1 juli 2001 zijn gestart met taxivervoer.
Doelgroep:
Personen die parttime of fulltime taxichauffeur willen worden en hiervoor een chauffeurspas gaan aanvragen bij de
Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW). Personen die al taxichauffeur zijn (bijvoorbeeld in het vraagafhankelijk vervoer) en
een aanvullende opleiding willen volgen.
Duur theorie en praktijk: 6 dagdelen
Groepsgrootte: max. 12 deelnemers
Inleiding:
Veel taxichauffeurs zijn goed in hun vak, maar de klant/consument vraagt meer en eist meer.
Taxi-Idee wil zijn/haar medewerking hieraan verlenen.
Voor wie?
Personen die parttime of fulltime taxichauffeur willen worden en hiervoor een chauffeurspas gaan aanvragen bij
de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW).
Personen die al taxichauffeur zijn (bijvoorbeeld in het vraagafhankelijk vervoer) en een
aanvullende opleiding willen volgen.
Doelstelling:
De opleiding heeft tot doel aanstaande taxichauffeurs voor te bereiden op het wettelijk verplichte CCV examen.
Er is specifieke aandacht voor klantgerichtheid, kennis van het voertuig, handelen bij ongelukken en ongevallen,
wet- en regelgeving en Rijvaardigheid en Stratenkennis.
Tevens zal aandacht worden besteedt aan kostenbewustzijn en Sociale- en Verkeersveiligheid.
Inhoud:
In het theoriedeel, bestaande uit 4 dagdelen, wordt aandacht geschonken aan de volgende onderwerpen;
• Administratie en documenten
• Wet- en regelgeving
• Verkeersdeelname
• Verkeersongevallen, verstoringen en calamiteiten
• Afhandeling ongevallen
• Oplossen van storingen
• Communicatie en boordapparatuur
• Klantgerichtheid en beroepshouding
• Klantsoorten en gedrag
• Conflictsituaties en het eigen gedrag
• Handelen bij agressie
• Klachtenprocedure
• Route en rijtijd
• Topografische kennis
In het praktijkdeel (1 dagdeel) wordt tijdens verkeersdeelname aandacht geschonken aan:
• Toepassing wet- en regelgeving
• Uitvoering rijklaarcontrole
• Tijdige herkenning van risico’s en juiste reactie.
 
Dagdeel 1: verkeer
Dagdeel 2: vervoer algemeen
Dagdeel 3: techniek en omgang met passagiers
Dagdeel 4: examentraining
Het theoriegedeelte kunnen wij uitbreiden naar zes dagdelen.
Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door RVC
 |
I
Aanstaande taxichauffeurs
voor te bereiden op het
wettelijk verplichte CCV
examen.
En aandacht voor
klantgerichtheid, kennis van
het voertuig, handelen bij
ongelukken en ongevallen,
wet- en regelgeving en
Rijvaardigheid en
Stratenkennis,
kostenbewustzijn en Sociale-
en Verkeersveiligheid.
RVC
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE