Training Sociale Vaardigheden voor Taxichauffeurs (max. 12 deelnemers)
Algemeen:
Kwaliteitsopleiding. Klanttevredenheid is van groot belang voor de toekomst van elk bedrijf.
De markt vraagt in toenemende mate om taxichauffeurs die kwaliteit bieden aan passagier(s) én de
opdrachtgever.
Het gedrag van passagiers is niet altijd voorspelbaar.
Dus het correct afhandelen van bijvoorbeeld klachten is belangrijk voor het imago van het bedrijf.
Een goed opgeleide en gediplomeerde taxichauffeur biedt vervoer van hoge kwaliteit, rijdt veilig en comfortabel, is
klantvriendelijk en laat zich niet van de wijs brengen in het steeds drukkere verkeer.
Op deze manier is hij het visitekaartje van de onderneming.
Daarnaast komen taxichauffeurs in toenemende mate in aanraking met intimiderende situaties in de vorm van verbale of
fysieke agressie.
Het is van belang om chauffeurs te leren de klanten in alle gevallen correct te benaderen.
Daarom hebben wij een praktijkgerichte training voor taxichauffeurs ontwikkeld op basis van
eindtermen die in nauwe samenwerking met de branche door het CCV zijn vastgesteld.
Doelstelling:
Door de training Sociale Vaardigheden voor Taxichauffeurs worden deelnemers zich meer bewust
van de verwachtingen en wensen van de klant en opdrachtgever.
Daarnaast leren ze zich beter in te leven in de meest voorkomende praktijksituaties, klantgerichter
te handelen en weten escalaties te voorkomen.
Deze opleiding/training geven wij omdat er regelmatig vraag naar een voordelige maar toch nuttige
cursus/training voor het vraagafhankelijk vervoer. Deze opleiding geven wij zonder acteurs.
Inhoud: 
Onderwerpen die aan bod komen zijn:
• Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
• Beroepshouding en klantgerichtheid
• Inschatten gedrag passagier
• Conflictsituaties en het eigen gedrag
• Handelen bij agressie
• Algemene stress hantering
• Conflicthantering
Groepsgrootte: max. 12 deelnemers
Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door RVC
 |
I
Een kwaliteitsopleiding. De
chauffeur heeft hierna een
representatieve houding naar
passagiers en maakt
duidelijke afspraken met
collega's en andere
betrokkenen.
RVC
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE