Taxi Amsterdam theorie.
Algemeen:
Taxichauffeurs die in de Gemeente Amsterdam gebruik willen maken van de verharde lijnbusbanen en
lijnbusstroken moeten in het bezit zijn van een ontheffing. Voor het aanvragen van de ontheffing moet
een chauffeur een aantal documenten overleggen. Één daarvan is een certificaat “Medegebruik
verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam” (voorheen: Medegebruik vrije tram- en
busbanen Gemeente Amsterdam).
Inhoud:
De kandidaat dient ten aanzien van de genoemde onderdelen blijk te geven van voldoende kennis, inzicht en vaardigheid:
Regels t.a.v. medegebruik verharde vrije tram- en busbanen/busstroken
Belangrijke wegen
Stadsdelen
Beeldbepalende gebouwen en veelvoorkomende bestemmingen
Wegenkaart en routeplanning
Theorie-examen (initieel):
Dit examen toetst de kennis van de regels ten aanzien van medegebruik van de verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken
en de stads- en stratenkennis in de gemeente Amsterdam. Tijdens dit examen wordt gebruik gemaakt van de Cito-Plan
stratengids (vanaf de 19e editie) en de Cito-Plan stadsplattegrond (vanaf de 15e editie).
Praktijkexamen (initieel):
Dit examen toetst onder andere de toepassing van de regels ten aanzien van het medegebruik van de verharde
lijnbusbanen en lijnbusstroken en de stads- en stratenkennis in de gemeente Amsterdam. Ook wordt de kennis van de
landelijke wet- en regelgeving en de klantgerichtheid getoetst. Tijdens het praktijkgedeelte krijgt de kandidaat twee
opdrachten:
rijden naar een opgegeven adres/locatie,
met gebruik van hulpmiddelen (navigatieapparatuur,
plattegrond en/of
stratenboek)
naar een opgegeven bekend object, zonder gebruik te maken van hulpmiddelen
Doelstelling:
klant beter van dienst kunnen zijn (Algemene Voorwaarden Taxivervoer vereisen de
voor de klant meest gunstige en/of economische route)
Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door RVC
 |
I
Aanstaande taxichauffeurs
voor te bereiden op het
wettelijk verplichte CCV
examen.
En aandacht voor
klantgerichtheid, kennis van
het voertuig, handelen bij
ongelukken en ongevallen,
wet- en regelgeving en
Rijvaardigheid en
Stratenkennis,
kostenbewustzijn en Sociale-
en Verkeersveiligheid.
RVC
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE