Sociale Vaardigheden Touringcarchauffeur (max. 15 deelnemers per groep)
Algemeen:
De touringcarchauffeur heeft een belangrijke en verantwoordelijke taak bij het begeleiden en
verzorgen van verschillende soorten reizen. Het is dan ook heel belangrijk dat hij/zij sociaal vaardig
is en goed kan omgaan met mensen. De chauffeur is het visitekaartje van het bedrijf. Men werkt
zeer zelfstandig en is de tussenpersoon van bedrijf en touroperator/hotel. De training is specifiek
gericht op de sociale vaardigheden in de touringcarbranche en bestaat uit een praktijkgedeelte en
een theoriegedeelte. Vaardigheden die in de training aan de orde komen, worden door de
deelnemers direct in de praktijk toegepast. De praktijktrainingen geven wij met ondersteuning van
video-opnamen van deelnemers.
Doelgroep:
Voor touringcarchauffeurs die zich verder in hun beroep willen bekwamen, die meer willen weten
over de fijne kneepjes van het vak en die hun positie op de arbeidsmarkt willen versterken. Maar
ook voor ondernemers die prioriteit geven aan kwaliteit en willen beschikken over
hooggekwalificeerd touringcarchauffeurs. En is in principe bestemd voor chauffeurs die hun
wettelijk verplichte rijbewijs D en chauffeursdiploma al behaald hebben. Maar is ook zeer geschikt
voor overige medewerkers in de touringcarsector.
Doelstelling:
De cursist heeft een representatieve houding naar passagiers en maakt duidelijke afspraken met collega's en andere
betrokkenen.
Inhoud van de cursus:
• Basiscommunicatie en communicatie principes
• Verschillende communicatiestijlen en het bepalen van uw persoonlijke stijl
• Aansluiten bij de communicatiestijl van een ander
• Interne en externe ruis en vervorming voorkomen
• Verbale en non-verbale communicatie
• Feedback geven en ontvangen
• Communicatie en microfoontechniek
• Stress- en conflicthantering
Inhoud:
In de training Sociale Vaardigheden komen onder andere de volgende aspecten aan de orde:
• Basiscommunicatie en communicatie principes
• Verschillende communicatiestijlen en het bepalen van uw persoonlijke stijl
• Aansluiten bij de communicatiestijl van een ander
• Interne en externe ruis en vervorming voorkomen
• Verbale en non-verbale communicatie
• Feedback geven en ontvangen
• Communicatie en microfoontechniek
• Stress- en conflicthantering
De opleiding/training telt mee mee als 7 uur bijscholing die
wij als opleidingsinstituut doorgeven aan het CBR/CCV.
Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door RVC
 |
I
Een kwaliteitsopleiding. De
chauffeur heeft hierna een
representatieve houding naar
passagiers en maakt
duidelijke afspraken met
collega's en andere
betrokkenen.
RVC
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE