V04(1) Rijoptimalisatie schadepreventie (Praktijktraining)
Algemeen:
Hierin zal door middel van een powerpoint presentatie (eventueel met uw eigen cijfers) duidelijk
worden gemaakt wat een schadegeval voor een bedrijf totaal aan onkosten kan betekenen.
Aandacht wordt besteed aan zaken m.b.t. de verkeersveiligheid, ongeval risico’s, zit houdingen
achter het stuur, kijktechniek en informatieverwerking verkeerstheorie, krachten m.b.t. voertuig en
lading. Het praktijk gedeelte kan bestaan uit normale werkzaamheden. Hierbij wordt aandacht
besteed aan controle van het voertuig en/of lading, voertuigbeheersing, verkeersdeel-neming,
kijkgedrag en waarnemingstechnieken, inzichtelijk handelen, laden en/of lossen van het voertuig,
manoeuvres in het verkeer.
Doelgroep:
Iedere chauffeur in principe, maar zeker degene die al regelmatig grote of kleinere schades hebben veroorzaakt.
Inhoud:
Aandacht wordt besteed aan zaken m.b.t. de verkeersveiligheid, en ongeval risico’s.
Theorie:
zit houdingen achter het stuur, spiegelstand en gebruik, rijtechniek (kijken, observeren,
concentreren),
voorkomen van incidenten bij op- en uitstappen (D), informatieverwerking verkeersopgaven,
invullen schadeformulieren.
Praktijk:
controle van het voertuig, stuwen/zekeren lading, voertuigbeheersing, verkeersdeelneming,
inzichtelijk handelen, manoeuvreren en omgaan met weersomstandigheden.
Doelstelling:
De chauffeur rijdt defensiever dan voorheen en is zich bewust van de risicovolle situaties die hij op de weg en bij het laden
en lossen tegenkomt. Iedere deelnemer moet minimaal 2,5 uur zelf rijden per cursusdag.
De opleiding/training telt mee mee als 7 uur bijscholing die
wij als opleidingsinstituut doorgeven aan het CBR/CCV.
Door training duidelijk maken
wat voor kosten er uit een
schadegeval voortvloeien.
Bewust maken wat
slordigheid of nonchalance
voor gevolgen kan hebben ten
aanzien van de exploitatie.
Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door RVC
 |
I
RVC
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE