Verkeersveiligheidtraining (baantraining)
Algemeen:
Het moderne materiaal van tegenwoordig is eigenlijk een voertuig die vol met technieken en
elektronica zit. Hierbij kunnen wij denken aan ABS, EBS, PBA, ESP, CFC en zo zijn er nog wel
meer systemen op te noemen die de veiligheid op een actieve wijze kunnen bevorderen. De grote
vraag is dan wel of en op welke wijze uw chauffeur omgaat met deze technieken. En als uw
chauffeur dan een noodstop moet maken kent hij dan het gedrag van zijn voertuig? Als het er echt
op aankomt kan een optimale voertuigenbeheersing mensenlevens redden.
Doelgroep:
Voor iedere bestuurder van een motorvoertuig die zijn of haar voertuigbeheersing naar een hoger
peil wil tillen.
Inhoud cursus:
Tijdens deze training worden uw chauffeurs op een praktische wijze geleerd hoe zij een echte noodstop moeten maken en
hoe zijn moeten handelen als zij onverhoopt met het rechterwiel in de berm komen. Hoeveel krachten komen er los bij een
noodstop of als ik plotseling moet uitwijken. En welke dwarskrachten beïnvloeden mijn gedrag bij het nemen van bochten.
De training wordt in groepsverband gegeven en als volgt ingedeeld:
Het ochtend programma bestaat uit een theoretisch gedeelte van ongeveer 1 uur. Hier komen zaken als
verkeersinzicht, remtechnieken en bermtechnieken aan de orde.
Aansluitend op deze theorie volgt het praktijkgedeelte. Dit duurt ongeveer 2 uur. Als eerste wordt gelet op de
juiste stuur - zithouding en de afstelling van de spiegels. Vervolgens komen de onderwerpen rem- en
stuurtechnieken en de bermsituaties aan de orde.
Vervolgens hebben uw chauffeurs pauze waarin zij een lunch krijgen aangeboden.
Na de lunch wordt de training hervat met ongeveer 45 minuten theorie. Hierin wordt aandacht besteed aan
banden en bandenspanning, uitwijk manoeuvres en het op veilige wijze rijden van bochten. dit gedeelte wordt
afgesloten met de uitleg van het Nieuwe Rijden.
Aansluitend op deze theorie volgt het 2e praktijkgedeelte van ongeveer 2,5 uur . Hierin wordt aandacht besteed
aan het remmen en uitwijken, en het rijden van gladde bochten.
De training wordt afgesloten met een evaluatie en het uitreiken van de certificaten.
Doelstelling:
De kandidaat heeft zijn of haar voertuigbeheersing naar een hoger peil getild. Kent nu beter de
mogelijkheden en onmeogelijkheden van het voertuig. Hierbij zijn tegelijkertijd het  verkeersinzicht en
de bewustwording in verschillende verkeersopgaven en de daarbij behorende verkeerstaken
verhoogd. Dit alles zal natuurlijk de veiligheid ten goede komen.
Voor deze training zijn twee aanvangstijden mogelijk.
Beginnen uw chauffeurs om 08:00 uur dan eindigt de training om 16:00 uur.
Beginnen uw chauffeurs om 10:00 uur dan eindigt de training om 18:00 uur.
Bij beide trainingen is een lunch inbegrepen.
De voertuigbeheersing naar
een hoger peil tillen. En
hierbij  tegelijkertijd het 
verkeersinzicht en de
bewustwording in
verschillende
verkeersopgaven en de
daarbij behorende
verkeerstaken verhogen.
Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door RVC
 |
I
RVC
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE