Rijbewijs bus
Algemeen:
U hebt een rijbewijs D nodig als u een motorrijtuig wilt besturen dat is ingericht voor het vervoer van
meer dan 8 personen, exclusief de bestuurder. Als u met dit motorvoertuig een aanhangwagen wilt
trekken met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg, dan is het rijbewijs E bij D
wettelijk verplicht.
Het examentraject voor de kandidaat die alleen het rijbewijs D wil halen, ziet er sinds 8 september 2008 als volgt uit:
Theorie-examen Rijbewijs + Vakbekwaamheid deel 1 (Verkeer & Techniek): 50 meerkeuzevragen
Theorie-examen Rijbewijs D deel 2 (Administratie): 40 meerkeuzevragen
Praktijkexamen D
Praktijkexamen D
Het examen begint met de voorbereiding en controle van het voertuig en de papieren. Daarna rijdt u binnen en buiten de
bebouwde kom en op verschillende wegtypen. Tijdens het examen moet u aantonen het voertuig in alle facetten onder
uiteenlopende omstandigheden te beheersen. Belangrijk onderdeel van het examen zijn de bijzondere verrichtingen, zoals
een bocht achteruit rijden en keren door middel van steken.
Tevens krijgt u te maken met een zogenaamde navigatie opdracht. Zonder aanwijzing van de
examinator rijdt u een deel van het examen uw eigen route. De examinator bepaalt de plaats waar
u heen rijdt. Voor het plannen van uw route mag u een kaart gebruiken of een navigatiesysteem.
Als u de locatie niet bereikt, is dat geen ramp. Het gaat erom dat u laat zien dat u zelf
verantwoordelijke keuzes maakt in het verkeer.
Als u in het bezit bent van geldige uitslagen van deze examens, dan heeft u recht op afgifte van een rijbewijs D (mits
medisch akkoord). Als u in het bezit bent van een rijbewijs D, kunt u het praktijkexamen doen voor het rijbewijs DE (bus
met aanhangwagen).
Lees hier meer over de examens voor rijbewijs D en DE.
Wij werken hiervoor samen met gerenommeerde rijscholen.
Het verzorgen van kennis en
vaardigheden m.b.t. het
opstellen en bedienen van de
autolaadkraan, de stabiliteit
en belastbaarheid van het
hydraulisch systeem bij te
brengen.
Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door RVC
 |
I
RVC
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE