Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door RVC
 |
I
Privacy
RVC ziet in dat de privacy van alle gebruikers van haar diensten onder alle omstandigheden beschermd moet worden en draagt er zorg voor
dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft ten alle tijde vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de aanvraag
van de trainingen/opleidingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. We zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking
stellen aan andere partijen die niet direct verbonden zijn aan of deel uitmaken van het opleidingcircuit.
We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. In het
overzicht hieronder kunt u zien waar wij uw gegevens voor nodig hebben en wat er mee wordt gedaan:
Als u een opdracht plaatst, hebben we uw naam, emailadres en adres nodig om uw opdracht te bevestigen. Het b.s.n. en de n.a.w. gegevens 
van de kandidaten die u bij ons aanmeld voor een training/opleiding, gebruiken wij puur en alleen maar voor de verwerking en aanvraag
hiervan.
De trainingen/opleidingen die in het kader van de richtlijnvakbekwaamheid worden aangevraagd, dienen wij bij  het CCV aan te melden.
Een telefoonnummer wordt gevraagd waarmee snel en adequaat contact kan worden gelegd met u indien dit nodig mocht blijken. Op deze
manier kunnen wij onze service en kwaliteit daar waar nodig verbeteren en op een hoog niveau houden.
RVC
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE