Veiligheid ten doel het
bereiken van duurzame
veiligheid en
verblijfskwaliteit van de
openbare ruimte, die de
burgers gelijke rechten en
kansen geeft op veilige
mobiliteit, ongeacht de
wijze waarop men in die
openbare ruimte wil
verblijven en/of wil
deelnemen aan het verkeer.  
VCA staat voor Veiligheid,
Gezondheid en Milieu
Checklist Aannemers en is
bedoeld om u veiliger te
laten werken en het aantal
(dodelijke) ongelukken te
verminderen.
Algemeen:
De begrippen veiligheid en kwaliteit bestaan zowel
rationeel als denkbeeldig. Rationeel kunnen er allerlei
berekeningen worden toegepast op een situatie om te
bepalen of deze veilig of kwalitatief is. Daarnaast is er nog
denkbeeldige veiligheid of kwaliteit. Iemand kan zich veilig
en kwalitatief bezig voelen maar het rationeel gezien niet
zijn en andersom. Dit wordt ook wel schijnveiligheid (resp.
schijnonveiligheid) genoemd.
Veiligheid algemeen
Om de veiligheid te waarborgen bestaat er regelgeving. Alle medewerkers van
bedrijven die een VCA-certificaat in het bezit hebben, moeten in het bezit zijn van
een diploma Basis Veiligheid VCA.
Interntransport en logistiek
Een opleiding voor magazijnmedewerkers die
verantwoordelijk zijn op de werkvloer en gang van zaken in
het magazijn. De opslag, behandelingen en interntransport
van goederen in het magazijn krijgt niet altijd de aandacht
die het verdient. Goede magazijnmedewerkers vormen de
basis voor een efficiënte goederenstroom. Dit vraagt
praktijkervaring. Maar ook theoretische kennis. De
magazijnmedewerker moet, om zijn taken te kunnen
uitvoeren, kennis hebben van administratieve aspecten,
veiligheid, opslagsystemen en de omgang met materiaal en
mensen.
Kaderopleidingen
Een opleiding voor magazijnbeheerders en magazijnvoorlieden die
verantwoordelijk zijn voor de operationele gang van zaken in het magazijn en de
direct leidinggeven aan een aantal magazijnmedewerkers is geen overbodige luxe.
De opslag, behandelingen en interntransport van goederen in het magazijn krijgt
niet altijd de aandacht die het verdient. Goed magazijnbeheer vormt de basis voor
een efficiënte goederenstroom. Dit vraagt praktijkervaring.
Maar ook theoretische kennis. De magazijnbeheerder/medewerker moet, om zijn
taken te kunnen uitvoeren, kennis hebben van administratieve aspecten,
voorraadbeheer, veiligheid, opslagsystemen en de omgang met mensen.
De begrippen veiligheid en
kwaliteit bestaan zowel
rationeel als denkbeeldig.
Rationeel kunnen er allerlei
berekeningen worden
toegepast op een situatie om
te bepalen of deze veilig of
kwalitatief is. Daarnaast is
er nog denkbeeldige
veiligheid of kwaliteit.
Iemand kan zich veilig en
kwalitatief bezig voelen
maar het rationeel gezien
niet zijn en andersom. Dit
wordt ook wel
schijnveiligheid (resp.
schijnonveiligheid) genoemd.
Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door RVC
 |
I
RVC
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE