Het RVC staat ingeschreven
bij het CCV/CBR en het IBKI
(innovam) en derhalve
bevoegd om de trainingen
betreffende de Richtlijn
vakbekwaamheid en Het
Nieuwe Rijden gecertificeerd
te mogen verzorgen.
Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door RVC
 |
I
Bedrijfsprofiel
Het rijvaardigheidscentrum (RVC) is al meer dan 30 jaar een instituut voor verkeersveiligheid. Enthousiast en succesvol actief op
het gebied van verkeersopleidingen in de beroepssector. Het is een zelfstandige, onafhankelijke onderneming welke alleen
samenwerkt met zeer ervaren docenten die allen ervaring hebben op de werkvloer. Hierdoor kan er voor iedere opleiding/training
een trainer met de vereiste specialiteit ingezet worden. Door deze samenwerking met verschillende gerenommeerde
opleidingspartners kunnen wij u een professioneel opleidingspakket bieden. Op onze website vindt u een uitgebreid overzicht van
de opleidingen die wij bieden. Maar dit is lang niet alles. Afhankelijk van de kandidaat en de voorkennis kunnen aanpassingen in
het programma worden gemaakt. Tevens kunnen wij voor verschillende functies een op maat gemaakt opleidingsprogramma
opzetten. Door al deze knowhow en een flexibele opstelling kan erop veranderingen in de branche of op de wensen van een klant
kan snel en adequaat worden gereageerd.
Doelstelling
Cursussen en trainingen aanbieden in de logistieke sector,in het kader van de richtlijnvakbekwaamheid, ter bevordering van
(verkeers)veiligheid en rendementsverbetering. Het imago van de beroepschauffeur verhogen. De kandidaten zo snel mogelijk
maar goed opleiden en begeleiden zodat deze binnen de daarvoor benodigde tijd voldoende zelfvertrouwen opbouwen om daarna
(weer) volledig zelfstandig, sociaal, economisch, veilig en bewust aan het werk (verkeer) kunnen deelnemen. Waarbij dan
tegelijkertijd aan de verplichte nascholing van 35 uur in 5 jaar tijd wordt voldaan. Het volstaat tegenwoordig niet meer om alleen
maar trainingen te geven, persoonlijke coaching in combinatie met een goede didactiek zijn vaak nodig om tot een optimaal
resultaat te komen. Door een compleet beeld te geven van de werkomstandigheden of verkeersopgaven en werkzaamheden of
verkeerstaken met het daarbij behorende gedrag (gebaseerd op waarde en normen), ontstaat de juiste instelling en beheersing om
zichzelf te kunnen handhaven als een gerespecteerd en zelfverzekerd medewerker of weggebruiker. Met het daar bijbehorende
gevoel voor veiligheid en kostenbesparing.
Gecertificeerde cursussen
Alleen cursussen die door CCV gecertificeerd zijn, kunnen meetellen voor de verplichte nascholing. Het CCV stelt minimumeisen
waar de cursussen aan moeten voldoen. Zo zijn er bijvoorbeeld eisen aan de inhoud van de cursus, de kwalificaties van de
instructeur en het aantal uren. Deze eisen verschillen per cursus. Het Richtlijn Vakbekwaamheid College (RVC) voldoet aan deze
eisen. Natuurlijk voldoen de door ons ingeschakelde samenwerkingspartners hier ook aan.
Het RVC staat ingeschreven bij het CCV/CBR en het IBKI (innovam) en derhalve bevoegd om de trainingen betreffende de
Richtlijn vakbekwaamheid en Het Nieuwe Rijden gecertificeerd te mogen verzorgen.
RICHTLIJN
CODE 95
RVC
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE