N16(1) Ladingzekeren
Algemeen:
De Europese richtlijn t.a.v. ladingzekering is de rode draad en de basis voor een succesvolle
training.
De verantwoordelijkheden van de chauffeur worden duidelijk omschreven. Hij is immers de persoon
die de lading in ontvangst neemt en hij dient te zorgen voor een goede ladingzekering. Omdat 90%
van het Nederlandse transport een internationaal karakter heeft, wordt er in deze training ruim
aandacht gegeven aan wet en regelgeving in Nederland, België en Duitsland.
Doelgroep:
Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor de transportbedrijven die te maken hebben met het vervoer van stukgoed en
speciale transporten.
Inhoud van de cursus:
De natuurkundige basis n.a.v. de Europese richtlijn, de krachten die vrijkomen tijdens het transport, en de sjormiddelen die
gebruikt moeten worden om schade en schuiven van de lading te voorkomen worden
Praktijk:
toepassing van vastzetmateriaal
Theorie:
krachten op de lading
methodes en principes van ladingzekeren
toepassing van vastzetmateriaal
Doelstelling:
De cursist is in staat om lading te stuwen en te verankeren op basis van de wettelijke eisen.
De opleiding/training telt mee mee als 7 uur bijscholing die
wij als opleidingsinstituut doorgeven aan het CBR/CCV.
Het bekend maken met het op
juiste manier stuwen en
veraankeren van de lading,
om onnodige schade aan
lading en voertuig te
voorkomen.
Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door RVC
 |
I
RVC
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE