N15(1) Het nieuwe rijden (HNR) trainer (zie ook V15)
Algemeen:
Iedereen die gecertificeerde trainingen wil geven t.a.z. van het nieuwe rijden dient in het bezit te
zijn van de IBKI bevoegdheidspas “HNR-trainer”. Deze worden afgegeven door het Innovam.
Doelgroep:
Indien u rij-instructeur bent en u wilt een rol gaan spelen in de verplichte bijscholing voor
vrachtauto- en touringcarchauffeurs, dan doet u er verstandig aan om de opleiding tot Trainer HNR
te volgen.
Inhoud:
De opleiding tot Trainer HNR bestaat uit twee dagen.
Dag 1 omvat de theorie van Het Nieuwe Rijden. Tijdens de tweede dag gaan we middels onder andere praktijklessen
invulling geven aan instructie geven over HNR.
Onderdelen:
toepassing van Het Nieuwe Rijden-principe
communicatie
beperken van de weerstand van chauffeurs
theorie van Het Nieuwe Rijden
Rollenspellen
Doelstelling:
De cursist is in staat de principes van zuinig rijden in de praktijk toe te passen en aan anderen over
te brengen.
De opleiding/training telt mee mee als 7 uur bijscholing die
wij als opleidingsinstituut doorgeven aan het CBR/CCV.
De techniek van de huidige
motoren is sterk veranderd.
Milieu vriendelijker, schoner,
zuiniger en stiller. Dit vraagt
echter ook allemaal om meer
kennis en vaardigheden.
Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door RVC
 |
I
RVC
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE