V15(1) Het nieuwe rijden (HNR) trainer (Praktijktraining), (zie ook N15)
Algemeen:
Iedereen die gecertificeerde trainingen wil geven t.a.z. van het nieuwe rijden dient in het bezit te
zijn van de IBKI bevoegdheidspas “HNR-trainer”. Deze worden afgegeven door het Innovam.
Doelgroep:
Indien u rij-instructeur bent en u wilt een rol gaan spelen in de verplichte bijscholing voor
vrachtauto- en touringcarchauffeurs, dan doet u er verstandig aan om de opleiding tot Trainer HNR
te volgen.
Inhoud:
De opleiding tot Trainer HNR bestaat uit twee dagen.
Dag 1 omvat de theorie van Het Nieuwe Rijden. Tijdens de tweede dag gaan we middels onder andere praktijklessen
invulling geven aan instructie geven over HNR.
Onderdelen:
toepassing van Het Nieuwe Rijden-principe
communicatie
beperken van de weerstand van chauffeurs
theorie van Het Nieuwe Rijden
Rollenspellen
Doelstelling:
De cursist is in staat de principes van zuinig rijden in de praktijk toe te passen en aan anderen over
te brengen.
Alle deelnemers moet minimaal 2,5 uur zelf rijden per praktijkdag
De opleiding/training telt mee mee als 7 uur bijscholing die
wij als opleidingsinstituut doorgeven aan het CBR/CCV.
Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door RVC
 |
I
De techniek van de huidige
motoren is sterk veranderd.
Milieu vriendelijker, schoner,
zuiniger en stiller. Dit vraagt
echter ook allemaal om meer
kennis en vaardigheden.
RVC
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE