V01(1) Rijvaardigheid inclusief HNR met vrachtauto (Praktijktraining)
Algemeen:
Wat zijn voor u als ondernemer de hoogste kosten binnen uw wagenpark? Zijn dit niet de kosten
van de brandstof het onderhoud en de schades? Deze training helpt u bij het terugdringen, van
deze ongekend hoge en als maar terugkerende, kostenpost. Het is een relatief kleine investering
die zich in no-time zal terug verdienen.
Het nieuwe rijden betreft één van de op energiebesparing en milieu verbetering gerichte
programma's van de Nederlandse overheid. Het programma bestaat uit vier basiselementen:
1. Rijstijl
2. Aankoopbedrag
3. Bandenspanning
4. Brandstofbesparende accessoires
Veilig, comfortabel en energiebewust rijden en ook nog eens kosten besparen. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten
van "het Nieuwe Rijden". Het is een nieuwe manier van rijden die optimaal gebruik maakt van de moderne technieken.
De afgelopen jaren is er in de motortechniek van auto's veel veranderd. Onderzoek naar sterkere
en zuinigere motoren hebben geleid tot technologische innovaties. Voor een optimaal gebruik van
de nieuwe technologie is een aangepaste rijstijl noodzakelijk. Zo hebben de moderne motoren al bij
lage toerentallen een hoog koppel en kunnen lage toerentallen gecombineerd worden met een
hoge belasting van de motor. De moderne motoren lopen een stuk soepeler dan de oudere typen.
Dat betekent onder andere dat bij moderne motoren eerder kan worden doorgeschakeld bij relatief
lage toerentallen.
Als iemand volgens de uitgangspunten van "Het Nieuwe Rijden" leert rijden en hij of zij die rijstijl
hierna ook blijft toepassen, zijn er besparingen van het brandstofgebruik met gemiddeld 5 tot 10%
en uitschieters tot 15% haalbaar. Tegelijkertijd ontstaat er een veilige, comfortabele rijstijl met
minder kans op schade.
Doelgroep:
Voor iedereen die volgens de uitgangspunten van "Het Nieuwe Rijden" wil leren rijden. Indien hij of zij die rijstijl hierna ook
blijft toepassen, zijn er besparingen van het brandstofgebruik met gemiddeld 5 tot 10% en uitschieters tot 15% haalbaar.
Tegelijkertijd ontstaat er een veilige, comfortabele rijstijl met minder kans op schade.
Inhoud:
Praktijk:
nulmetingsrit
toepassing van Het Nieuwe Rijden-principe
Theorie:
toepassing van Het Nieuwe Rijden-principe
Doelstelling:
De cursist is in staat de principes van zuinig rijden in de praktijk toe te passen.
Iedere deelnemer moet minimaal 2,5 uur zelf rijden per praktijkdag.
De opleiding/training telt mee mee als 7 uur bijscholing die
wij als opleidingsinstituut doorgeven aan het CBR/CCV.
De techniek van de huidige
motoren is sterk veranderd.
Milieu vriendelijker, schoner,
zuiniger en stiller. Dit vraagt
echter ook allemaal om meer
kennis en vaardigheden.
Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door RVC
 |
I
RVC
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE