Omgaan met Fysieke belasting (max. 12 deelnemers)
Algemeen:
De praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting’ geven precies aan wanneer je je rug, nek en schouders te zwaar belast. Als je je
aan de Praktijkricht-lijnen houdt, is de kans op klachten veel minder. De Praktijkrichtlijnen zijn er om te zorgen dat je pas
met werken stopt als de tijd rijp is, niet als je niet meer kan.
Doelgroep:
Iedereen die met fysieke belasting in aanraking komt.
Inhoud cursus:
Praktijk en theorie:
achtergrondinformatie fysieke belasting:
vormen van fysieke belasting
oorzaken van zwaar belast werken
gevolgen van zwaar belast werken
voorkomen van fysieke overbelasting
gezond werken: goede werkhoudingen, technieken en werkomstandigheden
verschillende werkhoudingen en werktechnieken
Praktijk:
toepassing juiste tiltechnieken
toepassing juiste werktechniek met rolcontainers
toepassing juiste werktechniek met handpalletwagens
tips om de eigen werksituatie te verbeteren
Deze cursus/training bestaat uit een dagdeel.
1e deel ( 1 ½ uur)
• Wij geven deze cursus conform de training zoals is vastgesteld door het Sociaal Fonds Taxi en gebruiken hierbij de
presentatie die wij hebben ontvangen.
2e deel (1 ½ tot 2 uur)
• Praktijkgedeelte, zitten, zithouding, vastzetten rolstoel, duwen en/of verplaatsen van de rolstoel etc.
Doelstelling:
De cursist krijgt inzicht in het belang van een goede werkhouding en werksituatie. Hij doet kennis op
en krijgt tips om de eigen werksituatie en werkhouding te kunnen verbeteren.
De opleiding/training telt mee mee als 7 uur bijscholing die
wij als opleidingsinstituut doorgeven aan het CBR/CCV.
Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door RVC
 |
I
De cursist krijgt inzicht in het
belang van een goede
werkhouding en werksituatie.
RVC
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE