E.H.B.O. (Eerste hulp bij ongelukken)
Algemeen:
Uw chauffeurs zitten dagelijks op de weg. Zo kan het gebeuren dat zij betrokken worden bij een
aanrijding of ongeval of ze zijn er getuige van. Het is van groot belang dat uw chauffeurs, de
professionals van de weg, levensreddende handelingen kunnen verrichten.
Doelgroep:
Voor iedereen die veel met mensen samenwerkt. Of voor mensen die tijdens zijn of haar
werkzaamheden of onderweg  met anderen in aanraking kunnen komen.
Inhoud:
Deze opleiding geeft, door theorie en vooral meer praktijk, een bredere basis in het onderdeel levens-reddende
handelingen met inzet van lotusslachtoffers.
Onderwerpen die worden behandeld:
Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
Stoornissen in het bewustzijn
Stoornissen van de ademhaling
Stilstand van de bloedsomloop
Ernstige uitwendige bloedingen
Shock
Uitwendige wonden
Brandwonden
Kneuzingen en verstuikingen
Ontwrichting en botbreuk
Oogletsel
Vergiftiging
Elektriciteitsongevallen
Letsel door koude
Letsel door warmte
Vervoer over korte afstand
Verband– en hulpmiddelen
Het menselijke lichaam
Doelstelling:
De cursist(e) leert om efficiënt en doortastend op te treden en kan na de opleiding eerste hulp verlenen totdat de
deskundige hulp ter plaatse is.
 
Het is van groot belang dat
uw chauffeurs, de
professionals van de weg,
levensreddende handelingen
kunnen verrichten.
Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door RVC
 |
I
RVC
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE