De Richtlijn vakbekwaamheid
is een Europese richtlijn. In
de Richtlijn staat wat u moet
doen om beroepschauffeur te
worden én te blijven. De
Richtlijn geldt vanaf 10
september 2008 voor
buschauffeurs en vanaf 10
september 2009 voor
vrachtautochauffeurs.
Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door RVC
 |
I
De Richtlijn bestaat uit twee onderdelen
1- De basiskwalificatie (behalen code 95)
Om beroepschauffeur te worden, moet u de basiskwalificatie behalen bij CCV. Deze bestaat uit examens en toetsen. De behaalde
vakbekwaamheid wordt op het rijbewijs aangegeven met de code 95 achter de betreffende rijbewijscategorie. Deze code heeft een
geldigheid van vijf jaar.
2- De nascholing (behouden code 95)
Om beroepschauffeur te blijven, zijn beroepschauffeurs verplicht iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen. Als u niet
voldoet aan de nascholingsplicht, mag u uw vak niet meer uitoefenen. De nascholing moet bestaan uit cursussen die door CCV
gecertificeerd zijn. De enige eis is dat van de 35 uur nascholing een chauffeur minimaal één dag (7 uur) een praktijktraining moet
volgen.
Lees hier meer over de:
Er zijn beroepsbestuurders die vrijgesteld zijn van het hebben van een geldige code vakbekwaamheid.
Bekijk het: 
Examens voor taxichauffeur.
Op basis van een aantal diploma’s en (deel) certificaten is vrijstelling mogelijk van het verplichte taxidiploma of het theorie- of
praktijkexamen.
Lees hier meer over:
Bekijk het:
Advies
 De CCV adviseert chauffeurs om jaarlijks een deel van de nascholing te volgen en niet alle nascholing op het laatste
    moment te plannen. Als iedereen tot het laatste moment wacht, zou er een capaciteitstekort bij de opleidingen
    kunnen ontstaan, waardoor chauffeurs hun vakbekwaamheid niet tijdig kunnen verlengen.
Controle
Op mijn.ccvexamenhuis.nl kunt u bekijken welke CCV diploma’s, certificaten en nascholingsuren u heeft behaald. Voor de
bescherming van uw privacy kunt u alleen inloggen via uw DigiD.
De Basiskwalificatie
Een code op uw rijbewijs vervangt het chauffeursdiploma. Deze code is vijf jaar geldig.
 Lees hier verder over code op het rijbewijs.
Als u de code vakbekwaamheid op het rijbewijs wilt behalen, dan ziet uw examentraject er als volgt uit:
U doet de volgende theorie-examens bij CCV:
theorie-examen Rijbewijs en Vakbekwaamheid deel 1 (verkeer & techniek): 50 meerkeuzevragen
theorie-examen Vakbekwaamheid deel 2 Bus, vragen over overige zaken: 50 meerkeuzevragen
theorie-examen Vakbekwaamheid deel 3 Bus: drie cases met elk 15 meerkeuzevragen
praktijkexamen D (85 minuten)
Naast de theorie-examens en het praktijkexamen doet u ook twee praktijktoetsen. De opleider neemt, onder toezicht van
CCV, de volgende toetsen af:
praktische toets bus
toets op besloten terrein of simulator
Kijk voor meer informatie op Examens Vakbekwaamheid D
De Nascholing (behouden code 95)
Om beroepschauffeur te blijven, zijn beroepschauffeurs verplicht iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen. Als
u niet voldoet aan de nascholingsplicht, mag u uw vak niet meer uitoefenen.
Alle houders van een rijbewijs D, afgegeven vóór 10 september 2008 en rijbewijs C, afgegeven vóór 10 september 2009,
krijgen in hun eerste periode van verplichte nascholing geen vijf, maar zeven jaar de tijd om aan de nascholing te
voldoen.
Dit betekent dat beroepschauffeurs:
met een rijbewijs D, afgegeven vóór 10 september 2008, uiterlijk op 10 september 2015 een geldige code
vakbekwaamheid op het rijbewijs moeten hebben.
met een rijbewijs C, afgegeven vóór 10 september 2009, uiterlijk op 10 september 2016 een geldige code
vakbekwaamheid op het rijbewijs moeten hebben.
De gecertificeerde cursussen die vrachtautochauffeurs vanaf 1 maart 2009 volgen, tellen al mee voor de verplichte
nascholing.
De nascholing moet bestaan uit cursussen die door CCV gecertificeerd zijn.
Code 95 verlopen?
Stel dat het een chauffeur niet lukt om aan de verplichte nascholing te voldoen. Dit heeft als gevolg dat zijn code 95
(vakbekwaamheid) verloopt en hij zijn vak niet meer mag uitoefenen. Als hij daarna besluit zijn oude vak weer op te
pakken, dan moet hij die vakbekwaamheid weer vernieuwen. Dit doet de chauffeur door 35 uur nascholing te volgen.
Nadat hij deze 35 uur gevolgd heeft, én hij de code 95 op zijn rijbewijs heeft, mag hij weer beroepsmatig rijden.
Trainingen
Iedere chauffeur kan zelf een keuze maken uit de door CCV gecertificeerde nascholingscursussen. De enige eis is dat
van de 35 uur nascholing een chauffeur minimaal één dag (7 uur) een praktijktraining moet volgen.
CCV adviseert chauffeurs om jaarlijks een deel van de nascholing te volgen en niet alle nascholing op het laatste moment
te plannen. Als iedereen tot het laatste moment wacht, zou er een capaciteitstekort bij de opleidingen kunnen ontstaan,
waardoor chauffeurs hun vakbekwaamheid niet tijdig kunnen verlengen.
Zelf controleren?
Op mijn.ccvexamenhuis.nl kunt u bekijken welke CCV diploma’s, certificaten en nascholingsuren u heeft behaald. Voor de
bescherming van uw privacy kunt u alleen inloggen via uw DigiD.
Zowel vrachtauto- als buschauffeur?
Een chauffeur die zowel voor de vrachtauto als de bus vakbekwaam is, hoeft slechts één keer 35 uur nascholing te volgen
per 5 jaar en niet 70 uur.
Taxichauffeur
De minister van Verkeer en Waterstaat wil een zekere basiskwaliteit van het product 'taxi' garanderen voor de consument.
Hiervoor is een diploma verplicht gesteld. U kunt het chauffeursdiploma taxi halen door te slagen voor twee examens. Het
diploma toont aan dat u de eisen voor basiskwalificatie voldoet. Zonder diploma mag u het beroep niet uitoefenen.
Als taxichauffeur kunt u sinds oktober 2006 al binnen een paar dagen na het behalen van uw diploma aan het werk. De
Inspectie van Verkeer en Waterstaat maakt dit mogelijk door de invoering van een Tijdelijk Bewijsschrift Taxi (TBT
document). Kijk op IVW voor meer informatie.
De minister van Verkeer en Waterstaat wil een zekere basiskwaliteit van het product 'taxi' garanderen voor de consument.
Hiervoor is een diploma verplicht gesteld. U kunt het chauffeursdiploma taxi halen door te slagen voor twee examens. Het
diploma toont aan dat u de eisen voor basiskwalificatie voldoet. Zonder diploma mag u het beroep niet uitoefenen. De
examens voor het diploma kunt u doen bij CCV.
CCV biedt taxichauffeurs twee verschillende diploma's. Ten eerste is er het volledige chauffeursdiploma taxi. Hiermee
mag u alle soorten taxivervoer verrichten. Daarnaast is er het beperkte diploma. Hiermee mag u slechts werkzaam zijn in
een beperkt deel van het contractvervoer.
RICHTLIJN
CODE 95
RVC
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE