B.H.V. (Bedrijfshulpverlening)
Algemeen:
Het besluit Bedrijfshulpverlening Arbeidsomstandighedenwet verplicht u als werkgever om de
bedrijfshulpverlening goed te regelen. Afhankelijk van de omvang van uw bedrijf en aan de hand
van uw risico-inventarisatie plan dienen een aantal werknemers op de werkvloer als hulpverleners
te worden aangesteld.
Doelgroep:
De cursus is bedoeld voor meewerkers die zich binnen uw bedrijf gaan bezighouden met de BHV-
taak. Een specifieke voor-opleiding hiervoor is niet vereist.
Inhoud:
 Vier punten zijn hierin belangrijk:
1. Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
2. Beperken en bestrijden van een beginnende brand
3. Het begeleiden van ontruiming van gebouwen
4. Communicatie met o.a. brandweer, politie en ambulancediensten.
De te volgen onderwerpen:
Eerste hulp
Bewustzijnsstoornissen
Ademhalingsstoornissen
Circulatiestoornissen
Overige aandoeningen
Praktijkoefening reanimatie
Brandbestrijding
Ontruiming
Communicatie
Duur van de opleiding is 4 dagdelen.
De opleiding wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen bij voldoende resultaat ontvangt uw werknemer
het certificaat ‘Bedrijfshulpverlener. Jaarlijkse herhaling is noodzakelijk en vereist om het certificaat te behouden.
Doelstelling:
Het verkrijgen van de basiskennis en vaardigheden om de bedrijfshulpverlening in uw bedrijf te organiseren.
 Afhankelijk van de omvang
van uw bedrijf en aan de
hand van uw risico-
inventarisatie plan dienen
een aantal werknemers op de
werkvloer als hulpverleners
te worden aangesteld.
Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door RVC
 |
I
RVC
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE