Basis veiligheid VCA - Basisveiligheid (B-VCA)
Algemeen:
Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de
mate van aanwezigheid van beschermde maatregelen tegen deze potentiële oorzaken. Het begrip
veiligheid bestaat zowel rationeel als denkbeeldig. Rationeel kunnen er allerlei berekeningen
worden toegepast op een situatie om te bepalen of deze veilig is. Daarnaast is er nog denkbeeldige
veiligheid. Iemand kan zich veilig voelen maar het rationeel gezien niet zijn en andersom. Dit wordt
ook wel schijnveiligheid (resp. schijnonveiligheid) genoemd. Alle medewerkers van bedrijven die
een VCA-certificaat in het bezit hebben, moeten in het bezit zijn van een diploma Basis Veiligheid
VCA. Het examen wordt conform de eisen van ECABO afgenomen, zoals de VCA checklist vereist.
De bijbehorende diploma’s zijn 10 jaar geldig.
Doelgroep.
De cursus is bedoeld voor uitvoerders, direct leidinggevenden en uitvoerende werknemers. Een specifieke vooropleiding is
niet vereist.
Inhoud:
Arbo-wet
Risico's
Veilig werken met gereedschappen
Gevaarlijke stoffen
Brand- en explosiegevaar
Werkvergunningen in besloten ruimten
Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
Hijsen en tillen
Werken op hoogte
Doelstelling:
Het hebben van voldoende kennis met betrekking tot de veiligheidseisen en voorschriften om werkzaamheden met een
verhoogd risico op een verantwoorde, veilige en gezonde wijze te kunnen uitvoeren. Dit diploma is één van de vereisten
om te voldoen aan de VCA.
Veiligheid is de mate van
afwezigheid van potentiële
oorzaken van een gevaarlijke
situatie of de mate van
aanwezigheid van
beschermde maatregelen
tegen deze potentiële
oorzaken.
Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door RVC
 |
I
RVC
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE