Autolaadkraan met hijsfunctie
Algemeen:
Het werken met een autolaadkraan brengt verschillende risico’s met zich mee. Deze kunnen zowel
voor de chauffeur als zijn omgeving en het materiaal ernstige gevolgen hebben. De training wordt
op locatie gegeven en afgesloten met een theoretisch en praktisch examen. Bij positieve
beoordeling wordt een certificaat en pas afgegeven voor een duur van 5 jaar.
Doelgroep:
Iedereen die in meer of mindere mate met dit materiaal in aanraking komt.
Chauffeurs, eigenrijders en kleine transportondernemingen.
Inhoud:
Arbo-wet en veiligheidsrichtlijnen
Veiligheid in het algemeen, regels m.b.t. veilig werken
Technische aspecten
Maximale werkbelasting (opstellen)
Controle van de kraan en de hijsgereedschappen
Veiligheidsaspecten
Bedieningsaspecten
Aansluiten van lasten
Verplaatsen en/of stapelen van lasten
Doelstelling:
Het doel van deze opleiding is dan ook om uw chauffeurs meer kennis en vaardigheden m.b.t. het opstellen en bedienen
van de autolaadkraan, de stabiliteit en belastbaarheid van het hydraulisch systeem bij te brengen.
Het verzorgen van kennis en
vaardigheden m.b.t. het
opstellen en bedienen van de
autolaadkraan, de stabiliteit
en belastbaarheid van het
hydraulisch systeem bij te
brengen.
Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door RVC
 |
I
RVC
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE