V07(1) Rijoptimalisatie Rijvaardigheidsanalyse (Praktijktraining)
Algemeen:
Kostenverlaging en kwaliteitsverbetering
zijn voor het bedrijfsleven de twee sleutelwoorden, waarop de vakbekwaamheid van de bestuurder
van grote invloed is. Zijn of haar vakbekwaamheid is van grote betekenis op de punten, schadevrij,
comfortabel en milieubewust rijden. Veel bestuurders hebben hun rijbewijs al lang en kunnen zich
prima redden op de weg.
Maar tijden veranderen. Het verkeer is veel drukker en regels veranderen nogal eens. Periodiek
opfrissen van kennis en vaardigheden is geen overbodige luxe. Tijdens de rijanalyse, die volgens
Het Nieuwe Rijden wordt gegeven ontstaat er meteen een veilige, comfortabele en energiebewuste
rijstijl. Natuurlijk komen ook eventuele slijtage fouten en nieuwe verkeersregels aan de orde. De
chauffeur wordt op een persoonlijke wijze beoordeeld op zijn kennis met betrekking tot verkeersregels, verkeersgedrag,
technisch rijden, voertuigbeheersing, voertuigkennis en het economisch rijden. Door nauwkeurig observeren kunnen
eventuele routine- of slijtagefouten ontdekt worden die d.m.v. de juiste oefeningen met begeleiding en coaching direct
gecorrigeerd kunnen worden.
Doelgroep:
De chauffeur rijdt defensiever dan voorheen en is zich bewust van de risicovolle situaties die hij op
de weg en bij in– en uitstappen, laden en lossen tegenkomt.
Inhoud van de cursus
Praktijk:
onderwerpen theorie
manoeuvreren
omgaan met weersomstandigheden
Theorie:
Verkeersregels
Voertuigbeheersing
Voertuigkennis
economisch rijden
rijtechniek (kijken, observeren, concentreren)
schadeformulieren
spiegelstand
voorkomen van incidenten bij laden en lossen
Iedere deelnemer moet minimaal 2,5 uur zelf rijden per cursusdag.
De opleiding/training telt mee mee als 7 uur bijscholing die
wij als opleidingsinstituut doorgeven aan het CBR/CCV.
Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door RVC
 |
I
Toets de kennis en
vaardigheden van uw
chauffeurs met betrekking tot
verkeersregels,
verkeersgedrag, technisch
rijden, voertuigbeheersing en
het economisch rijden.
RVC
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE
RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID COLLEGE